"Znam lekturę" - konkurs

bieg 3

Zakończył się konkurs "Znam lekturę" dla klas programowo najwyższych Techników wchodzących w skład CKZiU. Konkurs trwał od pażdziernika 2016 do 8 kwietnia 2017 roku. Co tydzień ogłaszane były dwa pytania dotyczące treści lektur z całej podstawy programowej języka polskiego. Pytania układała pani mgr Sonia David - nauczycielka języka polskiego Technikum nr 1 Ekonomicznego.

W I i II semestrze bawiło się z nami 48 uczniów ze wszystkich Techników. Nagrodą za wytrwałe i prawidłowe odpowiadanie na pytania była cząstkowa ocena bardzo dobra z języka polskiego w każdym z semestrów. Otrzymali je:

Technikum nr 1 Ekonomiczne

Monika Trzewiczek kl. IV b

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie

Paziewska Anna kl. IV a TŻ

Skotniczna Karolina kl. IV a TŻ

Supernat Karol kl. IV a TŻ

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

Jagoda Justyna kl. IV a

Weronika Arasimowicz kl. IV a

Nad przebiegiem tego konkursu czuwały panie: mgr Urszula Gbyl - bibliotekarka z Technikum nr 1, mgr Aneta Zapora - bibliotekarka z Technikum nr 3, w Technikum nr 7 w I semestrze mgr Agata Piątek - nauczycielka języka francuskiego, w II semestrze mgr Iwona Paliga - bibliotekarka.

A to wszystkie pytania dla tych, którzy chcieliby sobie powtórzyć:

Część I

1. Kto do kogo w „Królu Edypie” Sofoklesa wypowiada następujące słowa:

         …a więc powiem ci,byś odtąd

         Twego wyroku pilnując, unikał

         Wszelkiej i ze mnąi z tymi rozmowy

         Jako ten, który pokalał tę ziemię […]

         Którego szukasz, ty jesteś mordercą.

2. Wymień dwóch bohaterów exodos dramatu Sofoklesa „Król Edyp”.

Część II

1.Wymień co najmniej 3 wątpliwości Makbeta przed zamordowaniem Dunkana.

2. W jaki sposób spełniła się druga przepowiednia czarownic w końcowej scenie dramatu Szekspira „Makbet”?

Część III

1. Wymień nazwiska czterech poetów starożytnych.

2. Wyjaśnij, jakie przesłanie wyraził Horacy w słowach: "Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu..."

Część IV

1. Wymień trzy wzorce osobowe średniowiecza, odwołując się do konkretnych przykładów literackich.

2. Wyjasnij, na czym polega idea pośrednictwa w "Bogurodzicy".

Część V 

1. Wyjaśnij, kogo nazywamy człowiekiem renesansu?

2. Scharakteryzuj postawę epikurejską.

Część VI

1. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł programowego utworu polskiego romantyzmu.

2. Wymień duchy pojawiające się podczas obrzędu dziadów w tekście A. Mickiewicza.

Część VII

1. Wyjaśnij, dlaczego Jan Kochanowski napisał treny?

2. Podaj tytuł znanej Ci lektury W. Szekspira.

Część VIII

1. Podaj autora i tytuł programowego utworu polskiego romantyzmu.

2. Wyjaśnij, na czym polega przemiana Gustawa w Konrada na podstawie znajomości "Dziadów" A. Mickiewicza.

Część IX

1. Wymień trzech przedstawicieli rodu Sopliców w "Panu Tadeuszu".

2. Określ czas akcji "Pana Tadeusza", sięgając do pełnego tytułu utworu.

Część X

1. Wymień przedstawicieli trzech pokoleń idealistów w „Lalce” Bolesława Prusa.

2. Wyjaśnij znaczenie hasła „praca u podstaw”.

Część XI

1. Podaj dwa znaczenia tytułu powieści „Lalka” Bolesława Prusa.

2. Wskaż dwie bohaterki powieści F. Dostojewskiego, które były ofiarami zbrodni popełnionej przez Rodiona Raskolnikowa.

Część XII

1. Przedstaw rodziców Cezarego Baryki.

2. Wyjaśnij metaforyczne znaczenie tytułu powieści "Przedwiośnie".

Część XIII

1. Wskaż największego dekadenta wśród poetów młodopolskich.

2. Wyjaśnij, kim był Wernyhora, odwołując się do „Wesela” S. Wyspiańskiego.

Część XIV

1. Podaj imiona i nazwiska dwóch kobiet, z którymi równocześnie był związany Zenon Ziembiewicz - bohater „Granicy” Z. Nałkowskiej.

2. Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści „Przedwiośnie”. 

Część XV

1. Wyjaśnij, kim jest bohater zlagrowany?

2. Podaj różnice między obozem koncentracyjnym a łagrem.

Część XVI

1. Wyjasnij, jaką metodę leczenia chorych opracował Marek Edelman?

2. Opowiedz, jak wyglądał łagier na podstawie „Innego świata” G. Herlinga-Grudzińskiego.

Część XVII

1. Podaj trzy metaforyczne znaczenia tytułowej "Dżumy" A. Camusa.

2. Wskaż dwoje najstarszych bohaterów "Tanga" S. Mrożka.

Część XVIII

1. Wyjaśnij, co oznacza termin "Pan Cogito", odwołując się do wierszy Z. Herberta.

2. Jaką funkcję przypisał Czesław Miłosz poecie w wierszu "Który skrzywdziłeś"?

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec