Regulamin biblioteki

Wszyscy użytkownicy biblioteki szkolnej sa zobowiązani do zaznajomienia się oraz przestrzegania poniższych zasad zapisanych w regulaminie biblioteki.

  1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie Technikum nr 1 Ekonomicznego oraz pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
  3. Każdy czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły na okres miesiąca.
  4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
  5. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.
  6. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.
  7. W bibliotece obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania.
Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec