Poradnik

 

Droga młodzieży,

tutaj znajdziecie porady, jak przygotować się do tworzenia bibliografii zalącznikowych. Ta instrukcja będzie Wam pomocna przy pisaniu referatów czy prac semestralnych. Poznacie podstawowe pojęcia bibliograficzne, opisy bibliograficzne różnych dokumentów oraz przykładową bibliografię. Wszak wszyscy szanujemy prawa autorskie!

Bibliografia załącznikowa - normalizacja

Bibliografia załącznikowa - to wykaz źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy, uporządkowany najczęściej alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu pracy.

Numer ISBN (International Standard Book Number) - międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy i książce (dziesięciocyfrowy, od 1 stycznia 2007 trzynastocyfrowy).

Uwagi:

  1. Norma dopuszcza skracanie zbyt długiego tytułu (pierwsze wyrazy muszą być podane, wyrazy pominięte zaznacza się wielokropkiem), podawanie inicjałów imienia autora, jeśli nie utrudni to jego identyfikacji, można skracać typowe wyrazy i wyrażenia (np. s. - strona, uzup. - uzupełnione, itp. zgodnie z normą ISO 832).
  2. Tytuły książek podaje się bez cydzysłowów. Może on wystąpić tylko w wypadku tytułu czasopisma.
  3. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie się pomija, natomiast każde kolejne jest elementem obowiązkowym opisu.
  4. Poszczególne strefy opisu oddziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (np. kropka, przecinek, średnik). Wybrany znak należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach bibliograficznych.
  5. Można stosować wyróżnienia graficzne np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym, nazwisko autora wersalikami.
  6. W przypadku książek wszystkie dane najlepiej przejmować ze strony tytułowej i stopki redakcyjnej.
  7. Dane do opisu dokumentu elektronicznego należy czerpać z ekranów, dokumentacji towarzyszących, opakowań itp.
  8. Elementy, których nie jesteśmy w stanie ustalić, pomija się.
Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec